DC


1. Direct Connect
 
Què és?: és una aplicació peer-to-peer, creada per Jon Hess de NeoModus, té un protocol basat en FTP, el seu funcionament es basa en servidors centrals anomenats hubs, que contenen un llistat de tot els clients connectats i dels arxius que comparteixen. Quan es descarrega algun arxiu es fa mitjançant FTP directament des del client que té l’arxiu, desvinculant-se del hub.

En l’aspecte més funcional, és mol útil en les xarxes Ethernet de les partys perquè a l'anar amb FTP és molt ràpid. A grosso modo és un client de IRC ampliat, similar al Soulseek, on hi ha un canal on tothom està connectat i compartint.

Quin client utilitzarem?: Per connectar-nos-hi utilitzarem el client DC++, és una alternativa en codi obert al client original, NeoModus Direct Connect (NMDC). És molt fiable, eficaç, i no incorpora adware. Al compartir-hi els arxius tarda una estona en fer l’índex, o hash, però es el que garantitza la rapidesa i eficàcia del client.

2. Descarregar i instal·lar
El programa esta comprimit en un arxiu DC++.rar, descomprimir on es vulgui, a l'escriptori per exemple.
Descarrega l'arxiu amb aquest link.
 
3. Ficar en marxa i configurar
De l'arxiu descomprimit en surt una carpeta, executar-ne l'arxiu DCPluPlus.exe.
Icono DC++
Al executar-lo s'obriran dues finestres, una és el firewall de WindowsXP, marcar-hi Desbloquear, sinó el DC++ no funcionarà.
Firewall WindowsXP
L'altra és la finestra de configuració del DC++, aquí és on hi ha feina.
Configuracion-informacion personal
Información Personal:
Usuario: nom/nick, és l'identificatiu pel que et reconeixeran la resta d'usuaris.
Correo Electrónico: el teu correu electrònic. És opcional.
Descripción: descripció, comentari, qualsevol cosa. És opcional.
Velocidad de Subida: per a què la resta d'usuaris vegin el tipus de connexió que tens. És opcional.
 
Opciones de Conexión: aquí no cal tocar res.
Descargas:
Configuracion-Descargas
Directorio de descargas por defecto: clic en Explorar per a seleccionar el lloc on vols que vagin les teves descàrregues acabades.
Directorio temporal de descargas sin terminar: clic en Explorar per a seleccionar el lloc on vols que vagin els teus arxius temporals de descarrega, similar al temp de l'emule
Límites: per limitar les descàrregues si es col•lapsa la connexió.
És important que els dos directoris, el de descarregues i el temporal estiguin en la mateixa unitat o disc dur.
És recomanable que els dos directoris tinguin noms diferents, per evitar fitxers erronis.
Si tenim més d'un disc dur, és recomanable que les descàrregues es realitzin en un disc dur diferent al "C" (Exemple D:\Descarregues\acabades\ i D:\Descarregues\temporals\)
 
Compartir:
Configuracion-Compartir
Aquí es on seleccionarem els directoris que volem compartir.
1. Click a Añadir.
2. Selecciones la carpeta amb l'explorador i clic a Aceptar.
Añadir archivos
3. Escriu el nom amb el que vols que els altres usuaris vegin la carpeta.
Nombre archivos compartidos
4. Esperar a que finalitzi el index/sharing.
Creando indices
5. Repetir els passos anteriors per cada carpeta que es vulgui compartir.
Abrir un slot extra si la velocidad de subida es inferior...: Si entre tots els que descarreguen de tu no ho fan a gaire velocitat, pots posar un límit per a que més gent es pugui connectar automàticament, així es podrà aprofitar millor l'ample de banda lliure.
Slots de Subida: Són els usuaris que es poden connectar simultàniament per a descarregar arxius de tu.

La resta d'opcions Apariencia i Avanzado, no cal tocar-hi res, clic a acceptar de la finestra de Configuración, tanca el programa i torna'l a obrir per a què es guardin tots els canvis.
 
4. Configurar Hub.
El hub on connectar-te no cal configurar-lo, al DC++.rar descarregat de la pagina ja esta configurat, i s'hi conecta sol.
 
5. Descarregar.
Un cop tot configurat i connectat al Hub, et quedaràs amb aquesta pantalla:
Pantalla principal DC++
Esta composat de tres finestres, diguem-ne dreta, esquerra i baix.
Dreta: és on es veuen els usuaris i l'espai que comparteixen, si es fa més gran també es pot veure el correu, comentaris, etc.
Esquerra: pantalla del chat, per on es poden enviar tot tipus de missatges, amb el quadre llarg de text que hi ha sota.
Baix: és l'estreta que hi ha al davall de tot, és on s'hi veuen les descàrregues i les pujades.
Al davall de la finestra de baix hi han varies pestanyes, amb tot el que es va obrint, usuaris, hubs, baixades pendents, etc, funcionen com les de l'excel.
 
Per descarregar arxius s'ha de seleccionar un dels usuaris de la finestra de la dreta i fer-hi doble clic, s'obre una pestanya més a la part baixa de la pantalla, i l'explorador amb tots els arxius que comparteix l'usuari.
Descarregant d'un usuari
Mitjançant l'explorador es mira els arxius de l'usuari, i els que interessin es poden descarregar fent-hi doble clic, si és una carpeta enlloc d'un arxiu és fer clic amb el botó esquerra i seleccionar Descargar.
 


 
Powered by Blogger