NORMES

Pel correcte funcionament de l'event, i el millor enteniment entre els participants es tenen que ficar algunes normes d'us obligat per tothom:
 • Les places són personals i intransferibles. Només l'usuari inscrit pot fer ús d'ella, així com dels avantatges que suposa. L'Organització de la MontbL@Nc Party es reserva el dret d'adoptar criteris d'admissió alternatius en determinades circumstàncies sense previ avís.
 • Sols es permetrà treure elements informàtics (PCs, pantalles, etc) als participants amb els seus acreditatius corresponents juntament amb les corresponents identificacions de la torre i de la pantalla.
 • L’organització no es responsabilitzen del deteriorament, ruptura o robatori del ordinador o qualsevol dels seus components, ni de cap altre objecte que porti el participant.
 • L’organització no es un servei tècnic, si venen amb l'ordinador espatllat, o s'espatlla durant la MontbL@Nc Party, no tenim cap obligació de reparar-lo.
 • Els menors de 14 anys tenen que venir acompanyats d'una autorització paterna, que els autoritzi a participar, i eximeixi a l'organització de qualsevol responsabilitat envers el menor.
 • L'accés a les instal·lacions estarà limitat al personal correctament identificat sent necessària la presentació de l'acreditació, encara que l'organització es reserva el dret de demanar el DNI o altre equivalent per a l'accés. En el lloc d'informació s'emetrà un duplicat en cas de perduda, però només la primera vegada.
 • Es obligat portar el ordinador lliure de virus, pel bon funcionament de la xarxa. Si es verifica que l’ordinador a connectar xarxa te virus, la organització es permet el dret de no deixar connectar aquest ordenador fins que no es mostri el contrari.
 • Deixar el material de la party en el mateix estat en que us l’heu trobat.
 • No es permet la utilització de programes p2p tipus bitorrent o emule, col.lapsen la sortida a Internet, sol està permès el DC++, que el proporciona la mateixa organització.
 • Durant la nit no es permeten acompanyants ni visitants, sol es permet l'entrada als participants, la resta del dia l'accés es lliure, sempre que els visitants no molestin als participants o dificultin el desenvolupament de la MontbL@Nc Party.
 • No es permet la connexió de cap commutador de xarxa ( switch, router, hub, accespoint, etc.). En cas de que sigui necessari es tindrà que demanar el vistiplau de l’encarregat de xarxa de l’organització.
 • No està permesa la manipulació ni cap tipus d'actuació sobre els elements relacionats amb la infraestructura de la party, tals com cablejat, elements de la xarxa (switches,...), etc.
 • Per reduir el nivell acústic i que tots guanyem en comoditat, no esta permès connectar altaveus al equip. Utilitzeu auriculars.
 • Si algú altera l’ordre de la party, o molesta als participants l’organització es permet el dret d’expulsar-lo si insisteix en molestar.
 • No està permès introduir al recinte, posseir o manipular substàncies perilloses o que poguessin comprometre la seguretat de l'esdeveniment. No està permès fer foc ni usar aparells calorífics ni electrodomèstics. Qualsevol material que incompleixi les normes serà retirat immediatament per l'organització i podria implicar l'expulsió al posseïdor de dit material.
 • Prohibit fumar dins el local.
 • L’organització es reserva el dret d’alterar el programa o qualsevol norma.
 
Powered by Blogger